Työnohjausta sekä konsultointipalvelua yksilöohjauksena työntekijälle ja ryhmäohjauksena työtiimille.

Monipuolisen taideterapian, draaman ja sielunhoitoterapian keinoin henkilökohtaiseen elämään jaksamista, voimaantumista sekä elämänkaarikriiseihin käsittelyvälineitä kuten aarrekarttatyöskentely ja elämänkaarikirjoittaminen.

LUPAUS: nopeasti, luotettavasti sekä eettisesti varmalla pohjalla.

MISSIO

  • Ylläpidän menetelmien laajuutta työnohjauksessa ja terapiatyössä

  • Tuotan persoonallisella tavalla palveluja, sillä minulla on positiivinen elämänkatsomus, läsnäolemisen taito sekä usko ihmisen omiin mahdollisuuksiin

  • Omaan laajan työ-, koulutus- ja elämänkokemuksen

ARVOT

  • Minulla on kristillinen ihmiskuva: jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja Jumalan silmissä täydellinen. Jokaisen ihmisen nähdyksi tulemisen tarve on sellaisenaan tärkeä. Jeesuksen ohje: "Kohtele toista kuten haluat itseäsi kohdeltavan" on hyvän elämän ohje.

  • Noudatan työnohjaajan eettisiä arvoja

  • Kierrätän ja olen ekologinen

ON-OHJAUS

Outi Niemi
045 3I9 69I9